Hovedside
Om laget
Aktivitetsplan
Bilder
CD
Notehefte
Årsmelding
Vedtekter
Lenker
Støtt oss
Kontakt oss 
   

NOTEHEFTER  

ImageMed dåm og drag i Romsdal Spelemannslag – Hefte 1

Heftet inneheld ei samling slåttar som har vore mykje brukte i Romsdal. 
Heftet inneheld 37 melodiar med understemmer, og vart utgjeve av Romsdal Spelemannslag i 1982.

 

Image

 

 

 

 

 

 

Med dåm og drag i Romsdal Spelemannslag – Hefte 2

Heftet inneheld 30 slåttar av Toralv Orvik med 2. stemme. 2. stemmene er av Toralv Orvik og Henry Vike. Henry Vike har også sett på besifring.
Heftet vart utgjeve av Romsdal Spelemannslag i 1985.

 

Image

Med dåm og drag i Romsdal Spelemannslag – Hefte 3

Musikken i dette heftet er komponert av Petter L. Rypdal. Heftet inneheld 25. slåttar med 2.stemme, som er arrangerte av Petter sjølv og fleire andre.
Heftet var utgjeve av Romsdal Spelemannslag i 1986.

  
 

Image

 

 

 

 

 

 

Med dåm og drag i Romsdal Spelemannslag – Hefte 4

Dei fleste melodiane i dette heftet er komponert av Olaf Overå. Understemmer og besifring er av Dottera Valborg Sivertsen.
Heftet inneheld 17 melodiar, og vart utgjeve av Romsdal Spelemannslag i 1987.


Image

Med dåm og drag i Romsdal Spelemannslag – Hefte 5

Heftet inneheld 50 songar og  slåttar samla inn i Vestnes, og mykje av stoffet er Romsdalsvariantar av melodiar som er kjende andre stader i landet. Notane i heftet er skrivne av Henry Vike, som også har laga 2. stemmer til mange av slåttane.
Utgjeve av Romsdal Spelemannslag i 1988.
  
  
Image

 

 

 

 

 

Romsdalsslåttar

Heftet inneheld 27 slåttar etter spelemannen Andreas Nerbøstrand frå Gossen, nedskrivne og arrangerte av Arild Hoksnes. Heftet inneheld også rettleiing om notasjon og speleform, og vart utgjeve av Romsdal Spelemannslag i samarbeid med Arild Hoksnes i 1995.

 

 

 
© 2024 Romsdal Spelemannslag

Hosted by: SPIFO LIMITED | Powered by: GoEdit™ / JOS | GoEdit™ a SPIFO LIMITED trademark.
Version: 12C2