Hovedside
Om laget
Aktivitetsplan
Bilder
CD
Notehefte
Årsmelding
Vedtekter
Lenker
Støtt oss
Kontakt oss 
   

Bilder 2019 - vår


09.mars 2019: Samspill med Leikarringen

Sample Image 

Sample Image 

 

23.-24. mars 2019: Fylkeskappleik i Valldal  

Romsdal Spelemannslag deltok 23. og 24. mars på årets Fylkeskappleik i Møre og Romdal i Valldal (Søre Sunnmøre). Laget stilte med stort mannskap, og greide en flott 4.plass i klassen for lag med komp (åtte lag deltok). Vi stilte også i gruppespel med Fyr og flamme og Nyskapning med Guttorm og Arnold (hver sin låt. God innsats av alle. 

 Sample Image 

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

  Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Se mer på Møre og Romsdal Folkemusikklag sine websider. med

alle resultater mm.

 


13.03.19: Godt år for spelemannslaget

Hans Erik Wold tok på seg eit nytt år som leiar for styret i Romsdal Spelemannslag under årsmøtet onsdag. Laget hadde eit godt år i talet  på speleoppdrag og økonomisk står det støtt.

Til stades: Solveig Pålerud, Ove Rødal, Lillyanne Blindheim-Rødal, Arnold Farstad, Leidulv Stokkeland, Per Kåre Rørhus, Liv Haldis Rypdal Kvernberg, Torbjørn Kvernberg, Norvald Sandvik, Erling Rørhus. Arne Lied, Knut Haugros, Hans Erik Wold, Terje Rübberdt, Solfrid Bjørke Gjuvsland og Guttorm R. Ulvund.

 Sample Image

Det nye styret i Romsdal Spelemannslag: Styreleiar Hans Erik Wold, bak f.v. Erling Rørhus, Lillyanne Blindheim-Rødal, Solfrid Bjørke Gjuvsland og musikalsk leiar Liv Haldis Rypdal Kvernberg.

 Sample Image

Musikalsk leiar Liv Haldis fekk blomster av styreleiaren for sin store innsats for laget. 

 Sample Image

Fekk blomster for 12 år i styret: Ove Rødal og Solveig Pålerud. 

 Sample Image

Frå årsmøtet: F.v. Liv Haldis, Torbjørn, Per Kåre, Solfrid, Terje og Norvald. 

 Sample Image

På årsmøtet: F.v Arnold, Arne, Guttorm, Knut og Leidulv.

Sample Image

Kasserer Erling, styreleiar Hans Erik og møteleiar Solveig.

 Sample Image

På årsmøte: Lillyanne og Ove 

 Sample Image

Godt med pizza frå Hos Gyda midt i årsmøtet. 

 Sample Image

Terje nyt ein god pizzabit. Han tok på seg verv i valkomiteen saman med Arne. 

 Sample Image

Arnoldus Noterablar-sida er eit populært innslag i årsmeldinga. 

 Sample Image

Det gamle styret der Ove Rødal og Solveig Pålerud takka for seg etter lang innsats: Framme Hans Erik, bak Solveig, Ove, Erling og musikalsk leiar Liv Haldis. 

 

 

Solveig presenterte årsmeldinga for 2018 som er på 16 sider og som synte stor aktivitet gjennom året. Ho brukte ekstra tid på fleire av artiklane i årsmeldinga, mellom anna om Olav P. Hjelvik, som gjekk bort 24. juli i 2018. 

Arnold «Arnoldus Noterablar» Farstad  tok føre seg 280-årslaget, om feiringa av fire 70-åringar, ein artikkel som skapte mykje god latter i salen. Arne Lied  snakka om den vellukka Liabygda-turen for laget i november.

Jan Flathol, som ikkje var til stades,  fekk mange godord for fleire fine omtaler av Olav P. Hjelvik, både i minneord og på den faste sida Tidi ho renn som elv mot os - og om 101-åringen Trygve Jenset som no lever eit godt liv på Glomstua Omsorgssenter.

Rekneskapen vart gjennomgått av Erling Rørhus og synte god balanse og overskot. Ros til Erling for flott arbeid. Laget har fått mykje økonomisk støtte, mellom anna frå Røkke sitt  «Prosjekt Tilhørighet», hatt mange speleoppdrag og bra inntekt frå desse.

Før vala var det elles ei imponerande og engasjert idemyldring om aktuelle aktivitetar framover.

Ove Rødal og Solveig Pålerud gjekk ut av styret etter 12 år. Ove vil halde fram med å ta bilder frå alle arrangement laget tek del i og oppdatere heimesida. Solveig vil hjelpe til med årsmeldinga vidare og tok på seg eit anna verv i tillegg.

 

Nytt styre for 2019

Leiar : Hans Erik Wold – attval -  for 1 år

Styremedlem: Lillyanne Blindheim-Rødal – ny - for 2 år

Styremedlem: Solfrid Bjørke Gjuvsland – ny - for 2 år

Kasserar: Erling Rørhus- attval - for 2 år

  1. vara: Guttorm Roaldsnes Ulvund
  2. vara: Knut Haugros

 

Musikalsk organisator: Per Kåre Rørhus

Musikalsk leiar: Liv Haldis Rypdal Kvernberg

Musikalsk nestleiar: Leidulv Stokkeland

 

Musikalsk leiar komp: Arne Lied

 Musikkutval leiar: Liv Haldis Rypdal Kvernberg

Medlem: Guttorm Roaldsnes Ulvund

Medlem: Leidulv Stokkeland

 

Revisorar:
Norvald Sandvik

Solveig  Pålerud (ny)

Valkomite:

Arne Lied (ny)

Terje Rubberdt (ny)

 

11.03.19: Veteraner rundet år

 Sample Image

  Sample Image

 Sample Image

 

De siste ukene har flere av de store veteranene i laget fylt år. Først ute var Leidulv som ble 85 år 26. februar og ble hedret med blomster av styremedlem Erling Rørhus på siste øving. Trygve ble hele 101 år på kvinnedagen 8. mars, mens Bergtor rundet 86 år 9. mars, begge fikk besøk av noen av våre spelemenn. Bildet av Trygve er fra siste CD-innspilling da han spilte som en Gud, bildet av Bergtor ble tatt i fjor, mens Lillyanne foreviget Leidulv og Erling på siste øving. 

 

09.01.19: Første øving i det nye året  

  Sample Image

Det var et usedvanlig godt oppmøte til årets første øving, der vi fikk prøvd oss på flere nye melodier. Et par-tre svensk/norske ønsker fra Jan ble det tid til å spille, og vi la planer for den videre aktivitet framover vinteren. Et høydepunkt blir fylkeskappleiken i Valldal i slutten av mars. Nå jakter vi den beste springdansen til kappleiken.

Foto: Solveig Pålerud. 

 

 
© 2019 Romsdal Spelemannslag

Hosted by: SPIFO LIMITED | Powered by: GoEdit™ / JOS | GoEdit™ a SPIFO LIMITED trademark.
Version: 12C2