Hovedside
Om laget
Aktivitetsplan
Bilder
CD
Notehefte
Årsmelding
Vedtekter
Lenker
Støtt oss
Kontakt oss 
   

Bilder 2018 - høst
11.12.18: Samarbeid med Atlanterhavskoret

  Sample Image

  Sample Image 

  Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

Vår store leder Hans Erik Mao Wold har stått i bresjen for et langvarig samarbeid med Offerdal Spelemannslag i Sverige, og det siste året har han også sveiset oss sammen med Atlanterhavskoret, hvor hans hulde viv synger og der det musikalske nivået er høyt. 

Sist tirsdag kveld møttes vi for andre gang til felles konsertkveld, denne gang på Vevang ungdomshus. Vi hadde hver våre avdelinger, gode historier ble fortalt av korets leder, det var allsang, et fellesnummer ble spilt, samt at bygdas store politiker Kolbjørn Gaustad fikk et spesielt ønskenummer framført av spelemannslaget.

Et nærmest fullsatt hus sørget for en kjempefin stemning, med trampeklapp og ekstranummer (Arnold Farstads vals Øverlisetra). God dugnadsånd i koret ga et velfylt matbord med sunn bondekost til alle. 

Korets leder Bente Elin Feltstykket hadde full kontroll på alle detaljer utover festkvelden, assistert av dirigent Harriet V. Nerland og vår egen musikalske leder Liv Haldis Kvernberg, Hans Erik og Jan Flatholm. Det vanket fine blomster fra korets leder til blant annet Kvernberg og Wold.

Vi håper på flere slike livsforlengende samarbeidsprosjekter i årene som kommer! For som vi sang til slutt: Deilig er jorden. 

11.12.18: Spilling på Glomstua

 Sample Image

Sample Image 

Liv Haldis sammen med hedersgjest og spelemanns-legende, Trygve Jenset, 100 år! Vi spilte selvsagt hans signaturmelodi, Stabburspols.

 Sample Image

Sample Image 

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

  Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

Vi opptrådte for en fullsatt sal på Dagsenteret på Glomtua tirsdag formiddag, og stemningen var lun og god, med en blanding av slåtter og julemelodier. Mellom spilleøktene vanket det god mat. En trivelig stund for alle, ikke minst for vår tidligere felespiller, 100 år gamle Trygve Jenset, som satt på hedersplassen og hørte på sine gamle musikalske venner.

06.11-18: Flott pensjonistkveld i Molde Rådhus

Et stappfullt rådhus møtte spelemannslaget tirsdag kveld. Nesten 200 mennesker var til stede på Molde Pensjonistforenings arrangement, der vi var en av hovedaktørene. Mange ekstrabord ble satt inn i salen for at alle skulle få sitteplass. Vi spilte over en halvtime, og fikk stor applaus. Et flott innslag var de to sanginnslagene med Helene Lossius, utrolig vakker stemme! Etter spillingen fikk vi som vanlig kaffe og smørbrød. 

  Sample Image

Knut viser Norvald hvordan fela skal monteres ferdig til spilling... og fikk (haug)ros.

 Sample Image

Romsdal Spelemannslag og Helene Lossius i gang med Tir a Noir. 

 Sample Image

Helene Lossius var et friskt pust med sin vakre stemme, her sammen med Liv Haldis, vår trofaste musikalske leder. 

 Sample Image

Nærmere 200 var tilstede under arrangementet i Molde Rådhus! Det vil si fullt hus...

 Sample Image

Pensjonistene i byen er glad i tradisjonsmusikk og møtte kvinne-- og mannsterke opp. 

 Sample Image

Romsdal Spelemannslag har også en bakside. 

 Sample Image

Skrubbsulten Arnold, mens Erling og Terje venter på tur. 

 Sample Image

Per Kåre er kaffetørst, mens Liv Haldis og Torbjørn er opptatt med å konversere. Til høyre Bergtor og Knut.

 Sample Image 

Ingen måtte gå sulten hjem... 

Sample Image

Uten mat og drikke, duger.... 

  Sample Image

Musikkgeniene Norvald, Ove og Leidulv. Ove forklarer en enkel tredjegradsligning for de som sitter på andre siden av bordet. 

 Sample Image

Tre veteraner som trivdes på rådhuset: Bergtor, Knut og Norvald. 

 

06.11-18: Fyr og Flamme på Seilet

Det er ikke ofte Fyr og Flamme har egneoppdrag. Men tirsdag 6.november var seks menn og ei kvinne samlet påscenegulvet i Bjørsonhuset (Seilet). Her spilte vi fire melodier og etekstranummer for en fullsatt sal. Fylkeseldrekonferansen var i regi av   Fylkeseldrerådet,pensjonistforeningen i fylket og Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Anne Lise Hessen Følsvik, nestleder iEldrerådet i Møre og Romsdal,  introduserteoss og responsen fra salen var svært god etter vår opptreden. Åse Michaelsen,Eldre- og folkehelseminister, var til stede under konferansen.

 Sample Image

Foto: Gunvald Krüger-Johnsen 

 Sample Image

 

03-04.11-18: Tur til Valldal

Sample Image

Sample Image

Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 

 Sample Image

  Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 

  Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

Sample Image 

Sample Image

Vår trekkspiller Arne Lied fra Liabygda i Stranda har en bror som er med i Valldal Spelemannslag og annen bror som driver Trollbryggeriet i Liabygda. Vi ble invitert til bryggeriets festlokale til spel, god mat, dans og og inntak av øl produsert lokalt, mest kjent er Slogen-ølet. Vi fikk en god innføring i den kompliserte ølprosessen.

Både spelemenn fra Valldal Spelemannslag, Molde Trekkspillgruppe, Fyr og Flamme og spelemannslaget spilte opp til konsert og det meste av dansespillingen stod vårt lag for. Noen soloinnslag var det også. Arnes "ølbror" viste seg å ha en meget flott stemme.

Overnattingssted var flotte Valldal Fjordhotell.

12.09.18: Feiring av fire 70-åringer

Romsdal Spelemannslag er proppfull av gamlinger. Fire av dem har nylig rundet 70 år og ble på øvingen onsdag hedret. De og alle andre gjester ble servert nydelig fiskesuppe laget av Terje, deilige kaker fra jubilantene, kaffe og det ble fremført god musikk inkludert fem gavemelodier (en ekstra til Arnold). Festøvingen inneholdt også taler, sanggave med nogo attåt fra Bergtor og overrekkelser av blomster og andre gaver fra Store-Hans, Kerstin og Randi. De fire jubilantene var, som bildene avslører, Jan, Erling, Knut og Arnold.

Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

  Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

Sample Image 

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 

 

31.07.18: Minneord Olav P. Hjelvik

  Sample Image Sample ImageSample Image

 

MINNEORD VED OLAV HJELVIK SI BÅRE

Kjære familie, ogkjære folkemusikkvener!

 Det kom brått på ossi Romsdal Spelemannslag, at Olav hadde gått bort. Medlemmer i laget har stundomhatt kontakt med Olav, og vi fekk inntrykk av at det var på det jamne.

Olav har voremusikalsk leiar i Romsdal Spelemannslag i 22 år. I tillegg har han hatt ulikestyreverv i laget, i mest like mange år.

 Musikalsk leiar erein svært viktig funksjon for eit spelemannslag. Olav fekk heva detmusikalske nivået, slik at laget kunne gjennomføre:

 

-  Innspeling og utgjeving av LP-plate ogkassettar i 1977, “Dans under Trollveggen”.

-  Innspeling av fem radioprogram forNRK, i Folkemusikkhalvtimen og    Rundsnupå lørdagskvelden.

-  Reise på turne til Bærum, medkonsert på Hennie Onstad          Kunstsenter.

-  Deltaking på årvisse kappleikar:Fylkeskappleiken, Distriktskappleiken og Landskappleiken, og med godt resultat!

-  Olav var med i Notekomiteen forinnsamling og utgjeving av ein serie på fem notehefte, “Med dåm og drag iRomsdal Spelemannslag”.

 

 

Olav var engasjert,og han var perfeksjonist. Han sette store krav til seg

sjølv, og han forventadet same av andre. - Han var alltid opptatt av at

dersom vi skullereise på kappleik, skulle vi gjere vårt beste, - og til dette krevdes detøving. Alle måtte møte på øvingane, og i tillegg måtte vi øve mellom øvingane,altså heime.

 

Ein kveld vi nettopphadde starta opp øvinga på Romsdalsheimen

Hotell i Molde, opnadøra seg. Og inn kom ein spelemann med handa i

fatle. Han hadde medseg ein konvolutt og denne gav han til Olav. I

konvolutten låg einlægeattest frå dr Alv Helge Nødtvedt om at

pasienten haddeforstua handleddet og måtte ikkje spele fele før etter 17. mai! -

Det vart både haukingog latter av mange, men ikkje av Olav. Olav tok

dette alvorleg. -

 

Olav meinte atfolkemusikk, og tradisjonsmusikk, ikkje berre var ein

hobby. Dette er langtmeir enn ein hobby!

Det er kulturarvenvår, altså song og musikk brukt i Romsdal gjennom

fleire hundre år. -Det kan sidestillast med bunadstradisjon, språket vårt,

eller dialektanevåre. Dette er rett og slett identiteten til romsdalingen.

Og viss ikkje vi iRomsdal tar vare på denne del av kulturarven, kven skal

då gjere det? Vi kanikkje vente at andre landsdelar skal sørge for

tradisjonen fråRomsdal! -  Olav gjorde alltid sittbeste, og han forventa

det same av andre.

 

Romsdal Spelemannslaghar alltid sett stor pris på Olav, både som leiar

og som folkemusikar.Derfor har vi tatt initiativet til, og gjennomført

ulike tiltak for å heidre han:

 

Han vart utnemnd Olav til æresmedlem avRomsdal Spelemannslag i 1986. På 80-årsdagen, i år 2000, heidra vihan ved å lage til ein stor fest på Romsdalsmuseet, i samarbeid medRomsdalsmuseet og Romsdalsmuseets leikarring, med tittelen “I folkemusikkensteikn”. Det var 80 spelemenn til stades frå Møre og Romsdal og to frå Røros.Det lydde tradisjonsmusikk i mange hus på museumsområdet. Vi hadde bordsete medrømmegraut til 150 gjester i Hammervolløa. Der var også familien til Olav med.Det var ope for publikum, med svært mykje folk.  

Medlemmer av Romsdal Spelemannslagtok initiativ og søkte Landslaget for Spelemenn (LfS) om å tildele Olaværesmedlem. Olav vart æresmedlem i LfS (no FolkOrg) i år 2000.

 

Medlemmer av Romsdal Spelemannslagtok initiativ overfor Fylkesmannen i M og R, og sende søknad, medetterfølgjande møte, for at Olav skulle få tildelt Kongens fortenestemedalje igull. - Vi fekk så invitasjon frå Fylkesmannen om å delta aktivt med innslagunder seremonien i Rauma rådhus den 17. desember 2001. - Olav fekk då tildeltKongens fortenestemedalje i GULL!

Olav var sværtmusikalsk og har vore ein stor tradisjonsbærar av folkemusikken i Romsdal. Hanvar pedagog, både av utdanning og i yrke. Dette kom godt med når Olav varmusikalsk leiar og kurshaldar.

Olav kunne ogsåevaluere, det vil seie å samanlikne og gradere. Han var

derfor ein god ogstødig dommar på fylkeskappleikar, distriktskappleikar

og landskappleikar iSør-Noreg. 

 

Eg vil slutte med åseie ein stor TAKK til Olav, for det han gav av seg sjølv,

for kulturarven vår!

 

På bårebuketten stårdet følgjande: “Takk for alt arbeid du har lagt ned

for folkemusikken iRomsdal.  Frå Romsdal Spelemannslag”.

 

 

“FRED OVER MINNET DITT, OLAV”

 

Jan Flatholm i

Romsdal Spelemannslag

 

 

  

 

 
© 2024 Romsdal Spelemannslag

Hosted by: SPIFO LIMITED | Powered by: GoEdit™ / JOS | GoEdit™ a SPIFO LIMITED trademark.
Version: 12C2