Hovedside
Om laget
Aktivitetsplan
Bilder
CD
Notehefte
Årsmelding
Vedtekter
Lenker
Støtt oss
Kontakt oss 
   

Bilder 2017 - høst, vinter 2018

 

06.11-18: Flott pensjonistkveld i Molde Rådhus

Et stappfullt rådhus møtte spelemannslaget tirsdag kveld. Nesten 200 mennesker var til stede på Molde Pensjonistforenings arrangement, der vi var en av hovedaktørene. Mange ekstrabord ble satt inn i salen for at alle skulle få sitteplass. Vi spilte over en halvtime, og fikk stor applaus. Et flott innslag var de to sanginnslagene med Helene Lossius, utrolig vakker stemme! Etter spillingen fikk vi som vanlig kaffe og smørbrød. 

  Sample Image

Knut viser Norvald hvordan fela skal monteres ferdig til spilling... og fikk (haug)ros.

 Sample Image

Romsdal Spelemannslag og Helene Lossius i gang med Tir a Noir. 

 Sample Image

Helene Lossius var et friskt pust med sin vakre stemme, her sammen med Liv Haldis, vår trofaste musikalske leder. 

 Sample Image

Nærmere 200 var tilstede under arrangementet i Molde Rådhus! Det vil si fullt hus...

 Sample Image

Pensjonistene i byen er glad i tradisjonsmusikk og møtte kvinne-- og mannsterke opp. 

 Sample Image

Romsdal Spelemannslag har også en bakside. 

 Sample Image

Skrubbsulten Arnold, mens Erling og Terje venter på tur. 

 Sample Image

Per Kåre er kaffetørst, mens Liv Haldis og Torbjørn er opptatt med å konversere. Til høyre Bergtor og Knut.

 Sample Image 

Ingen måtte gå sulten hjem... 

Sample Image

Uten mat og drikke, duger.... 

  Sample Image

Musikkgeniene Norvald, Ove og Leidulv. Ove forklarer en enkel tredjegradsligning for de som sitter på andre siden av bordet. 

 Sample Image

Tre veteraner som trivdes på rådhuset: Bergtor, Knut og Norvald. 

 

06.11-18: Fyr og Flamme på Seilet

Det er ikke ofte Fyr og Flamme har egne oppdrag. Men tirsdag 6.november var seks menn og ei kvinne samlet på scenegulvet i Bjørsonhuset (Seilet). Her spilte vi fire melodier og et ekstranummer for en fullsatt sal. Fylkeseldrekonferansen var i regi av   Fylkeseldrerådet, pensjonistforeningen i fylket og Nasjonalforeningen for Folkehelsen.

Anne Lise Hessen Følsvik, nestleder i Eldrerådet i Møre og Romsdal,  introduserte oss og responsen fra salen var svært god etter vår opptreden. Åse Michaelsen, Eldre- og folkehelseminister, var til stede under konferansen.

 Sample Image

Foto: Gunvald Krüger-Johnsen 

 Sample Image

 

03-04.11-18: Tur til Valldal

Sample Image

Sample Image

Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 

 Sample Image

  Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 

  Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

Sample Image 

Sample Image

Vår trekkspiller Arne Lied fra Liabygda i Stranda har en bror som er med i Valldal Spelemannslag og annen bror som driver Trollbryggeriet i Liabygda. Vi ble invitert til bryggeriets festlokale til spel, god mat, dans og og inntak av øl produsert lokalt, mest kjent er Slogen-ølet. Vi fikk en god innføring i den kompliserte ølprosessen.

Både spelemenn fra Valldal Spelemannslag, Molde Trekkspillgruppe, Fyr og Flamme og spelemannslaget spilte opp til konsert og det meste av dansespillingen stod vårt lag for. Noen soloinnslag var det også. Arnes "ølbror" viste seg å ha en meget flott stemme.

Overnattingssted var flotte Valldal Fjordhotell.

12.09.18: Feiring av fire 70-åringer

Romsdal Spelemannslag er proppfull av gamlinger. Fire av dem har nylig rundet 70 år og ble på øvingen onsdag hedret. De og alle andre gjester ble servert nydelig fiskesuppe laget av Terje, deilige kaker fra jubilantene, kaffe og det ble fremført god musikk inkludert fem gavemelodier (en ekstra til Arnold). Festøvingen inneholdt også taler, sanggave med nogo attåt fra Bergtor og overrekkelser av blomster og andre gaver fra Store-Hans, Kerstin og Randi. De fire jubilantene var, som bildene avslører, Jan, Erling, Knut og Arnold.

Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

  Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

Sample Image 

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

31.07.18: Minneord

  Sample Image Sample ImageSample Image

 

MINNEORD VED OLAV HJELVIK SI BÅRE

Kjære familie, og kjære folkemusikkvener!

 Det kom brått på oss i Romsdal Spelemannslag, at Olav hadde gått bort. Medlemmer i laget har stundom hatt kontakt med Olav, og vi fekk inntrykk av at det var på det jamne.

Olav har vore musikalsk leiar i Romsdal Spelemannslag i 22 år. I tillegg har han hatt ulike styreverv i laget, i mest like mange år.

 Musikalsk leiar er ein svært viktig funksjon for eit spelemannslag. Olav fekk heva det musikalske nivået, slik at laget kunne gjennomføre:

 

-  Innspeling og utgjeving av LP-plate og kassettar i 1977, “Dans under Trollveggen”.

-              Innspeling av fem radioprogram for NRK, i Folkemusikkhalvtimen og    Rundsnu på lørdagskvelden.

-              Reise på turne til Bærum, med konsert på Hennie Onstad          Kunstsenter.

-              Deltaking på årvisse kappleikar: Fylkeskappleiken, Distriktskappleiken og Landskappleiken, og med godt resultat!

-              Olav var med i Notekomiteen for innsamling og utgjeving av ein serie på fem notehefte, “Med dåm og drag i Romsdal Spelemannslag”.

 

 

Olav var engasjert, og han var perfeksjonist. Han sette store krav til seg

sjølv, og han forventa det same av andre. - Han var alltid opptatt av at

dersom vi skulle reise på kappleik, skulle vi gjere vårt beste, - og til dette krevdes det øving. Alle måtte møte på øvingane, og i tillegg måtte vi øve mellom øvingane, altså heime.

 

Ein kveld vi nettopp hadde starta opp øvinga på Romsdalsheimen

Hotell i Molde, opna døra seg. Og inn kom ein spelemann med handa i

fatle. Han hadde med seg ein konvolutt og denne gav han til Olav. I

konvolutten låg ein lægeattest frå dr Alv Helge Nødtvedt om at

pasienten hadde forstua handleddet og måtte ikkje spele fele før etter 17. mai! -

Det vart både hauking og latter av mange, men ikkje av Olav. Olav tok

dette alvorleg. -

 

Olav meinte at folkemusikk, og tradisjonsmusikk, ikkje berre var ein

hobby. Dette er langt meir enn ein hobby!

Det er kulturarven vår, altså song og musikk brukt i Romsdal gjennom

fleire hundre år. - Det kan sidestillast med bunadstradisjon, språket vårt,

eller dialektane våre. Dette er rett og slett identiteten til romsdalingen.

Og viss ikkje vi i Romsdal tar vare på denne del av kulturarven, kven skal

då gjere det? Vi kan ikkje vente at andre landsdelar skal sørge for

tradisjonen frå Romsdal! -  Olav gjorde alltid sitt beste, og han forventa

det same av andre.

 

Romsdal Spelemannslag har alltid sett stor pris på Olav, både som leiar

og som folkemusikar. Derfor har vi tatt initiativet til, og gjennomført

ulike tiltak for å heidre han:

 

Han vart utnemnd Olav til æresmedlem av Romsdal Spelemannslag i 1986. På 80-årsdagen, i år 2000, heidra vi han ved å lage til ein stor fest på Romsdalsmuseet, i samarbeid med Romsdalsmuseet og Romsdalsmuseets leikarring, med tittelen “I folkemusikkens teikn”. Det var 80 spelemenn til stades frå Møre og Romsdal og to frå Røros. Det lydde tradisjonsmusikk i mange hus på museumsområdet. Vi hadde bordsete med rømmegraut til 150 gjester i Hammervolløa. Der var også familien til Olav med. Det var ope for publikum, med svært mykje folk.  

Medlemmer av Romsdal Spelemannslag tok initiativ og søkte Landslaget for Spelemenn (LfS) om å tildele Olav æresmedlem. Olav vart æresmedlem i LfS (no FolkOrg) i år 2000.

 

Medlemmer av Romsdal Spelemannslag tok initiativ overfor Fylkesmannen i M og R, og sende søknad, med etterfølgjande møte, for at Olav skulle få tildelt Kongens fortenestemedalje i gull. - Vi fekk så invitasjon frå Fylkesmannen om å delta aktivt med innslag under seremonien i Rauma rådhus den 17. desember 2001. - Olav fekk då tildelt Kongens fortenestemedalje i GULL!

Olav var svært musikalsk og har vore ein stor tradisjonsbærar av folkemusikken i Romsdal. Han var pedagog, både av utdanning og i yrke. Dette kom godt med når Olav var musikalsk leiar og kurshaldar.

Olav kunne også evaluere, det vil seie å samanlikne og gradere. Han var

derfor ein god og stødig dommar på fylkeskappleikar, distriktskappleikar

og landskappleikar i Sør-Noreg. 

 

Eg vil slutte med å seie ein stor TAKK til Olav, for det han gav av seg sjølv,

for kulturarven vår!

 

På bårebuketten står det følgjande: “Takk for alt arbeid du har lagt ned

for folkemusikken i Romsdal.  Frå Romsdal Spelemannslag”.

 

 

“FRED OVER MINNET DITT, OLAV”

 

Jan Flatholm i

Romsdal Spelemannslag

 

 

 

31.07.18:16.06.18: Avslutning på Bollia

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

Mange takk til dere som hadde anledning til å oppfylle drømmen til vår store leder Hans Erik om Spelmannslaget under eiketreet hans på de gamle tufter fra 1600-tallet, et par hundre meter ovenfor garden hans på Bollia. Mange fra laget med ledsagere og Hans Eriks kjente fra bygda stilte opp, og kunne nyte vaflene og kaffen til Hans Eriks hulde viv og en fantatisk utsikt over bygda inkludert Nåsvatnet og Lyngstadvatnet. Og selvsagt høydepunktet, liflige toner fra vårt kjære spelemannslag!

Været var bra og folk kom seg greit både opp og ned... 

Og til hver i denne stund - en riktig God Sommer ! 

 

16.06.18: Spilling på Råkhaugen

  Sample Image

Foto: Råkhaugen Dagsenter. Se video på deres Facebook-side!

Lørdagen ble en koselig dag, med en times spilling på Råkhaugen dagsenter og den faste lørdagskafeen en gang i måneden. Dette var den siste før sommeren, og vi er ønsket tilbake i november. Både vertskap, med ekteparet Angen i spissen, dagpasienter, pårørende og ansatte, ga oss kjempegod respons, veldig hyggelig. Vi spilte halvparten kjente sangnummer fra 50-tallet med Ingmund som vokalist, resten noe av det beste fra vårt folkemusikk-repertoar. 

 

 

12.06.18: Løvikremma

 

  Sample Image

 Sample Image

 

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

Foto: Romsdalsmuseet/Løvikremma

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Kjempekoselig vert: Ann Ingjerd Dale.

 

Tirsdag 12. juni var vi på plass på Løvikremma kystgard (Romsdalsmuseet) i Aukra til vår faste sommerspilling, denne gang for et publikum i den gamle løa som kunne sitte godt i tidligere Soltun-stoler. Tidligere var det benker uten ryggstøtte. Det var fullt hus og stormende jubel for spelemannslaget, som underholdt i en knapp time med mange kjente Gossen-melodier og en del andre kjente og ukjente svisker. Etterpå var det kaffe og god mat, og utdeling av roser. av vert Ann Ingjerd Dale. Alltid kjekt å komme dit!

For lyd av "Trønderbrura": Se hjemmesiden til Romsdalmuseet.  

 

03.05.2018: Dugnadsmat og spel 

Sample Image  Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Torsdag 3. mai var det dugnad på Romsdalsmuseet, der spelemannslaget spilte til "grauten" etter egen dugnad rundt Reknesstabburet. vårt øvingslokale. Spillingen skjedde inne på kafeelokalet til Krona. Norges vakreste museumsbygg. 12 personer deltok på dugnaden vår, ny rekord. Video av Trakteringsslåtten av Edgar Heringstad ligger på Facebook, Midt-Norsk si fellesside, det samme gjelder bilder til jeg får løst tekniske problemer med hjemmesiden.

 

14.04.2018: Oppdrag for fylkeshelselaget

 

  Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 

Sample Image 

 Sample Image

 Sample Image

 

Det ble en fantastisk flott kveld på Hjertøystuene på Alexandra Hotell i Molde denne lørdagskvelden, Oppdragsgiver var Nasjonalforeningen for Folkehelsen, som avviklet sitt fylkesårsmøte. Vi var 14 musikere, en av dem innleide Raymond Gjelsten på trekkspill/trekkspillbass som imponerte med presist spill og dro med seg resten av laget. Vi var i kjempeform uka etter kappleiken, maken til rytme og trøkk er det lenge siden vi har opplevd. Publikum responderte på vårt halvtimes program med "stående marsj" til Arnolds helselagsmarsj, det var vals og polonese, og det hele ble avsluttet med allsang til helselagssangen, til akkompegnement fra trekkspill og piano.

 

7. og 8. 4-2018: Fylkeskappleik 

Lørdag og søndag var Romsdal Spelemannslag på fylkeskappleik på Åndalsnes. Et resultat på det jevne for laget, undergruppen Fyr og flamme og for Guttorm Ulvund og Arnold Farstad med sine komposisjoner i klassen Nyskaping. Kerstin og Palmer Løkseth, tidligere i norgestoppen, gjorde en solid innsats i sin klasse i dans. 

Rauma Spelemannslag var en dyktig arrangør, vi koste oss og vil gratulerer arrangøren med den gjeveste prisen. Vi vant lagklassen i fjor, i år var det Rauma sin tur, vel fortjent. 

Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 
Sample Image
 
 Sample Image
  
 
Sample Image 
 
 
  Sample Image
 
  Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 

 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 
 
 Sample Image
 Sample Image
 
 Sample Image
 Sample Image
 
 
 
 
 
 Sample Image
 
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 Sample Image
 
 
Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 Sample Image
 
 
 Sample Image
 Sample Image
 
 Sample Image
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 
 
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 
 Sample Image
 
 
 Sample Image
 
 
 
 
 
 
14.03.101: Årsmøte
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 
 Sample Image
 
Romsdal Spelemannslag

Referat fra årsmøte for driftsåret2017


Sted: Reknesstabburet 14.03 2018  kl.19.30

Til stede:
Solveig Pålerud, Ove Rødal, LillyAnne Blindheim-Rødal, Arnold Farstad, LeidulvStokkeland, Per Kåre Rørhus, Liv Haldis Rypdal Kvernberg, Torbjørn Kvernberg,Bergtor Gjerde, Norvald Sandvik, Erling Rørhus, Jan Flatholm, Arne Lied, KnutHaugros, Hans Erik Wold og Terje Rübberdt.


I alt 16 – seksten  medlemmer medstemmerett.
Ingen utsendinger fra andre organisasjoner.

Sakliste: 
1.Konstituering
Hans Erik Wold, formann i driftsåret 2016, ønsket alle velkommen. Etterforslag fra Lillyanne Blindheim-Rødal ble det senere på møtet vedtatt av navnetheretter er styreleder for den som leder styret.

2. Godkjenninger/valg av referent og underskrifti protokoll.
Innkalling og saksliste godkjennes.
Solveig Pålerud velges til ordstyrer.
Ove Rødal velges til referent.
Arne Lied og Knut Haugros velges til å underskrive protokoll.

3.Årsmeldingen 
Årsmeldingen er skrevet av styret og ble godkjent med noen få anmerkninger, ogvil bli protokollert med disse. Ajourført årsmelding legges utpå hjemmesiden www.romsdalspel.no ogpå CD i vårt arkiv og trykkes i ettertid opp der rettelser er utført.

Solveig Pålerud presenterte årsmeldingen for 2017, som over 16 sider viste ensærdeles god aktivitetet gjennom året. At vi vant Fylkeskappleiken i Fosnavågprydet 1.siden. Ellers var vi både på Oppdal på Landsfestival og feiret EdgarHeringstads 75-årsjubileum i Stjørdal sammen med våre «midt-norske/svenskevenner». Arnold Farstad og Guttorm Ulvund ga ut hvert sitt notehefte.

Regnskap
Regnskapet ble presentert av Solveig Pålerud og Erling Rørhus og kommentert av revisorNorvald Sandvik. Regnskapet ble godkjent med noen få kommentarer. Blant annet blir regninger for dekning av reiseutgifter nådokumentert på en ryddig måte på egne skjema slik at det klart framgår hvabeløpet gjelder.  En slik ordning bleetterlyst av revisorene på fjorårets årsmøte.

Regnskapet viste et underskudd for 2017 påca. 20.000 kroner. Hovedårsaken var særdeles stor aktivitet inkludert flere langereiser med overnatting. Laget  fikk innover 50.000 kroner i tilskudd, men det var lite inntekter på spillejobber. Mendet har vært mange oppdrag på institusjoner til stor glede for pasienter,beboere, ansatte og oss selv. Det meste av inntektene kom også i 2017 fraProsjekt Tilhørighet der Per Kåre Rørhus er primus motor. Røkkes prosjekt gaoss 11.818  kroner i inntekter.

Kontingent
Her blir det ingen endringer, 100 kroner for voksne og 25 kroner for barn.

4. Satsingsområder for laget i kommendeår.
Det jobbes fortsatt med nyutgivelse av Rypdal-heftet, i regi av Jorun MarieKvernberg, og der det også er tanken å gi ut en CD når revidert hefte er ferdig.Det er gitt 10.000 kroner i offentlige tilskudd. Det opprinnelige heftet er pådet nærmeste utsolgt,  og det vil fra lagetsside bli jobbet med å få trykket opp et lite opplag på 10-20 hefter slik atvi ikke går helt tom før nytt, revidert hefte er klart.

Styreleder (det heter det heretter) HansErik Wold orienterte om at vi er invitert til å spille i Nidarosdomen isamarbeid med toraderne i Trondheim og at det kan bli et viktig øvingsobjektfremover. Alle var positive til utsiktene om å få spille i Norges mestfantastiske kirkerom. Det må sendes inn lydprøver fra laget for formellgodkjennelse av vår kvalitet. Rauma Spelemannslag er i gang med et prosjekt forkirkekonserter, og vi kommer til å ta kontakt med dem for å få tips til repertoar. Vi har også selv god erfaring fra kirkespilling, ikkeminst i samarbeid med Offerdal Spelemannslag!

Ove Rødal tok opp problemet med athjemmesiden teknisk sett er døende, og at det er meget tungvint å jobbe med ålegge inn bilder og at video ikke kan brukes der. Året vil bli brukt til åkontakte FolkOrg om de har tips om bedre programvare og se på andre muligheter,bl.a.om det er mulig å koblehjemmeside og Facebook sammen.
5.Valg av verv for 2018

Det er kontiunitet som preger driften av spelemannslaget. Alle faste styremedlemmer tok gjenvalg og styret fordeler oppgavene og trekker også inn andre medlemmer av laget til prosjektoppgaver ved behov. Solfrid Gjuvsland ble valgt som 1. vara, Guttorm Ulvund som 2. vara.  Kerstin Løkseth er nytt medlem av revisorduoen.

Styreleder Hans Erik Wold (valgt for 1 år)
Styremedlem Solveig Pålerud 

Styremedlem Ove Rødal 

Styremedlem Erling Rørhus 

1.vara: Solfrid Gjuvsland (ny)

2.vara: Guttorm Ulvund 

 
Musikalsk organisator: Per Kåre Rørhus
Musikalsk leder: Liv Haldis Rypdal Kvernberg
Musikalsk nestleder: Leidulv Stokkeland

Musikalsk leder komp: Arne Lied
Nestleder: Ove Rødal

Musikkutvalg/ leder: Liv Haldis Rypdal Kvernberg 
Medlem: Guttorm Roaldsnes Ulvund
Medlem: Leidulv Stokkeland

Revisorer: Kerstin Løkseth (ny) og Norvald Sandvik

Valgkomite: Arnold Farstad og Guttorm R.Ulvund

Årsmøtet ble avsluttet medblomsteroverrekkelser til musikalsk leder Liv Haldis Rypdal Kvernberg ogLandsfestival-organisator Per Kåre Rørhus.

Til slutt takket styreleder Hans Erik Wold for oppmøtet.


Årsmøtet ble formelt hevet kl 22.00.

 
 
 
08.03.2018: Trygve 100 år
 
 Sample Image
 
Tusen takk til Trygve og familien for en flott feiring av 100-åringen på Glomstua. Trygve er en bauta i Romsdal Spelemannslag og laget framførte hans egen Stabburspols og en rekke andre kjente melodier for veteranen. 
Kong Harald hadde sendt hilsen på den store dagen, sammenfallende med Kvinnedagen. Ordfører Torgeir Dahl var til stede,og ifølge Moldes populære ordfører var det første gang han i sitt embete fikk æren av å gratulere en mann som fylte 100 år. Tidligere hadde det kun vært kvinner. 
Trygve var også innom rommet hvor spelemannslaget koste seg med sodd og deilig kaffe og kaker, og fikk prøve en fele som Erling Rørhus hadde tatt fram. Stor stas for oss og for Trygve.
Igjen - tusen takk for at vi fikk komme og ære vår flotte og blide felespiller.
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
  Sample Image
 
 Sample Image
 Sample Image
 
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 
 Sample Image
 
  Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
Sample Image 
 
 Sample Image
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 

07.03.2018: Samspill
 
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 
 
 
 
 
Tirsdag var en stor flokk danseglade gutter og jenter i Romsdalsmuseets barneleikarring samlet på Reknesstabburet til sin årlige samspilldans med spelemannslaget. Mange av musikerne våre møtte opp og det ble en artig kveld, med to økter reel, reinlender, polka, sangdanser mm og litt deilig drikke og kanelsnurrer innimellom. 
 
31.1.2018: Kirkebakken
 
 Sample Image
 
Årets første opptreden ble godt mottatt av pasienter, pårørende og ansatte på Kirkebakken omsorgssenter onsdag. Vi spilte rundt en halv time med en blanding og nyinnøvde og gamle melodier og etterpå tok mange av oss en prat med kjentfolk blant tilhørerne.

07.12.17: Gildehallen 
 
Sample Image 
 
 Sample Image
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 
 
 
 
 
Årets siste spilleoppdrag var på Gildehallen 7. desember, som flere ganger før for dagsenteret på Glomstua. Her noen bilder tatt av Inger Karin StrandenVED. Glomstua Dagsenter

Inger Karin Stranden


 
18.11.17: Jubileumsfest på Eide
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
Lørdag 18. november deltok vi i 10-årsmarkeringen til Atlanterhavskoret fra Fræna/Eide med egne nummer og fellesnummer med koret. Flinke ungdommer fra kulturskolen i Eide var også på scenen på ungdomshuset i Eide sentrum, og de viste at det gror godt musikalsk i kommunen. Arrangementet samlet bra med folk og vi storkoste oss med god musikk, sang, kaffe og velsmakende mat. All honnør til det velklingende jubileumskoret som senere på kvelden hadde festmiddag i ungdomshuset.!
 

13.11: Kulturskole-opptreden
 Sample Image
 Sample Image
 
 
 
 
11.11.17: Suksess på Plassen
 
 Sample Image
 
 
 Sample Image
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
10.11.17: Fredagstrimmen 
 
 
  Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 Sample Image
 
 
 
 
 
 
25.10.17: Mange kvinner på øvelse
 
  Sample Image
 

Det hørermed til sjeldenhetene at vi har fem damer/kvinner på øvelse, og spesielt at deter noen nye og unge med. Men det skjedde på siste øving, og her er de fem somkanskje betyr en ny lovende utvikling for laget og litt utvisking av «gubbeveldet».To av kvinnene er nye – begge unge og freshe! Resten er modne utgaver....

Fra venstre Liv Haldis Rypdal Kvernberg, Eli Mariero, SolfridBjørke Gjuvsland, Maria Wesenberg og Solveig Paalerud.

 

 
25.10.17: Støtte fra Gjensidige
 
 Sample Image
 
Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdaler en god støttespiller for Romsdal Spellemannslag og har nå tildelt støtte påkr. 10.000,- til trykking av nytt slåttemateriale (notebøker). Lageter meget takknemlig for midlene som gir oss muligheter for ytterligere vekst ogutvikling og å ta vare på lokal folkemusikk for framtidige generasjoner.Medlemmer av lager yter stor dugnadsinnsats i dette arbeidet i pakt med  Gjensidiges prosjekt Dugnadsløftet. I tilleggkommer utgifter til bearbeiding og trykking som Gjensidiges støtte gir oss«muskler» til å takle på en god måte.

Tusen takk!

 
06-08.10.17: Flott helg i Stjørdal
 
  Sample Image
Foto: Lilly Anne
 
Romsdal Spelemannslag var med å feire 75-årsdagen til trekkspiller og komponist Edgar Heringstad i Kimen kulturhus i Stjørdal lørdag, med fullsatt sal (550 pers.).17 grupper/enkeltpersoner deltok, med fremføring av hver sin komposisjon av Heringstad.

I tillegg var det samme helg musikalsk samspleis med gode venner i Trondheim (BUL og Trondheim Toradergruppe) og Offerdal Spellmannslag fra Jämtland i Sverige før og etter konserten i Kimen.

Eksempelbilde 

 Sample Image

 Sample Image

 Sample Image

 

 Foto: Hans Erik

 

04.10-17: Spilling på Molde Rådhus

 Eksempelbilde

 Eksempelbilde

 Eksempelbilde

 Eksempelbilde

 

 Eksempelbilde

 Eksempelbilde

 

27.-30.07.17: Landsfestival på Opdal

 Eksempelbilde

 Eksempelbilde

 Eksempelbilde

 

 Eksempelbilde

Fire dager med landsfestival for gammeldans på Opdal er historie. Vi ble nr. 13 i konkurransen, samme som i Lom, men med færre deltagere i klassen denne gang. To dansespillinger ble det også, og Terje og Ove fikk to økter med en toradergruppe fra Valdres. Fine dager på nyoppussede Oppdal Gjestetun med værgudene på vår side ga gode hverdagsminner. Foto: Lillly 

Se også bilder på Oves Facebook-side, album Oppdal. Bli venn!

 

 
© 2018 Romsdal Spelemannslag

Hosted by: SPIFO LIMITED | Powered by: GoEdit™ / JOS | GoEdit™ a SPIFO LIMITED trademark.
Version: 12C2