Hovedside
Om laget
Aktivitetsplan
Bilder
CD
Notehefte
Årsmelding
Vedtekter
Lenker
Støtt oss
Kontakt oss 
   

Lenker

Norske folkemusikksider:

FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans    www.folkemusikk.no
Folkedans  www.folkedans.com
Landskappleiken.no   www.landskappleiken.no
Landsfestivalen   www.landsfestivalen.no
Norsk Musikkinformasjon    www.mic.no
Rådet for folkemusikk og folkedans   www.rff-sentret.no
Folkemusikkarkivet.net   www.folkemusikkarkivet.net
Norsk Folkemusikksamling    www.hf.uio.no/imv/om/organisasjon/nfs/

Nettsider til andre lag i Møre og Romsdal:

Nordmøre Spel og dansarlag  www.nordmore-spelmannslag.com

Rauma Spelemannslag  www.raumaspelmannslag.com

Spelemannslaget U.L. Ivar Aasen  www.ulivaraasen.no

Spelemannslaget Dåm og drag   www.damogdrag.no

Spelemannslaget Havella    www.havella.com

Valldal Spelemannslag   www.valldalspelemannslag.no

Ålesund Spelemannslag www.alesundspelemannslag.no

Andre aktuelle lenker:
Bondeungdomslaget i Molde  www.bulmolde.no
Jorun Marie Kvernberg   www.jorunkvernberg.com

Image

 

 
© 2021 Romsdal Spelemannslag

Hosted by: SPIFO LIMITED | Powered by: GoEdit™ / JOS | GoEdit™ a SPIFO LIMITED trademark.
Version: 12C2