Hovedside
Om laget
Aktivitetsplan
Bilder
CD
Notehefte
Årsmelding
Vedtekter
Lenker
Støtt oss
Kontakt oss 
   

DANS UNDER TROLLVEGGEN

Sample Image

NY UTGIVELSE PÅ CD I 2014. FOR SALG.

 I mai  1977 reiste musikerne i Romsdal Spelemannslag til Oslo for å gjøre opptak med plateselskapet ”Aksent” i Drammen. Innspillingen med gamle danseslåtter fra Romsdal ble gjort i Roger Arnhoff sitt studio i Oslo. Platen kom i salg samme året og i det første året ble det solgt 799 stk. plater og kassetter. To kroner pr. solgte i henhold til avtale ble overført Romsdal Spelemannslag med til sammen kr. 1.558,-.På platekoveret står følgende: Alle rettigheter forebeholdes platetilvirkeren resp. eieren av det innspilte verket. Ettergjøring, offentlig framføring, kringkasting m.v. av denne plate forbudt uten samtykke. Innehaveren av plateselskapet Kåre Korneliussen døde i 1980, og selskapet ble etter hvert avviklet og all videre utgiving ble stoppet. Spelemannslaget ble noen år senere tilbudt å kjøpe mastertapen og restlageret av plater og kassetter av datteren May Kristin Ohrberg. Prisen var så høy at laget ikke så seg i stand til å takke ja til tilbudet. Det ble fra lagets side tilbudt en lavere sum som ikke ble akseptert av selgeren. Senere ble vi kjent med at lagets mangeårige musikalske leder Olav P. Hjelvik hadde kjøpt restlageret og mastertapen. I 2008 fikk Spelemannslaget kjøpe mastertapen (to bånd) og restlageret på 30 stk. plater i originalcover av Olav P. Hjelvik for kr. 9.000,-. I 2010 fikk Spelemannslaget Harald Nørve i NRK Møre og Romsdal til å overføre mastertapen til CD, som dermed var klar for benyttelse.

 

Innhold:

Side A: 1. Gamal vals frå Romsdal. 2.  Reinlender etter Kristoffer Gjerde, 3.  Vårliv, polka etter Peter L. Rypdal, 4. No kjæm lensmann, masurka. 5. Straums-Ola-valsen etter Ola Strand. 6. Reinlender av Toralv Orvik. 7. Masurka. 8. Galopp frå Tresfjord                        

Side B 1. Einsta`n, vals av Toralv Orvik. 2. Reinlender frå Tresfjord. 3. Pariserpolka etter Kristoffer Gjerde. 4. Veslejenta, masurka av Magnus Hagen. 5. Otrøyvalsen, etter Knut Tangen. 6. Gamle Frydenlund, reinlender etter Knut Tangen. 7.  Petramasurka etter Toralv Orvik. 8.Systra, polka frå Romsdal.

 

 
© 2024 Romsdal Spelemannslag

Hosted by: SPIFO LIMITED | Powered by: GoEdit™ / JOS | GoEdit™ a SPIFO LIMITED trademark.
Version: 12C2